Bảo vệ môi trường cần tuân thủ những quy định gì?

Bảo vệ môi trường cần tuân thủ những quy định gì là điều mà bất cứ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào cũng cần nắm vững để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đúng đắn, khoa học nhất.

Bảo vệ môi trường cần tuân thủ những quy định gì đã được nêu rõ trong Luật BVMT mà bất cứ ai cũng cần tuân thủ để hướng đến bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính mình và thế hệ mai sau.

bao-ve-moi-truong-can-tuan-thu-nhung-quy-dinh-gi

Theo đó, mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm thực hiện những quy định về BVMT tại Điều 4, Luật BVMT 2014:

– BVMT gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới và phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành.

– BVMT phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất thải.

– BVMT quốc gia gắn liền với BVMT khu vực và toàn cầu; BVMT bảo đảm không phương hại chủ quyền, an ninh quốc gia.

– BVMT phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, trình độ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

– Hoạt động BVMT phải được tiến hành thường xuyên và ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường.

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng thành phần môi trường, được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho BVMT.

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Chính vì vậy một doanh nghiệp nào khi đi vào hoạt động thì trước hết cần nắm rõ công tác bảo vệ môi trường cần tuân thủ những quy định gì. Cụ thể:

  • Đối với doanh nghiệp mới thành lập, trước khi đi vào hoạt động cần tiến hành đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, đăng ký sổ chủ nguồn thải, đồng thời xây dựng hệ thống xử lý chất thải theo đúng quy định.
  • Đối với doanh nghiệp đã đi vào hoạt động cần tuân thủ thực hiện đúng những cam kết về bảo vệ môi trường. Nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt cũng như đình chỉ hoạt động theo đúng quy định.

Với những thông tin trên hy vọng có thể giúp bạn đọc trả lời được câu hỏi bảo vệ môi trường cần tuân thủ những quy định gì? Nếu có vấn đề gì thắc mắc, bạn có thể liên hệ công ty Môi trường Xanh VN để được tư vấn và giải đáp cụ thể.