Cần sớm xử lý triệt để rác thải nguy hại môi trường

Rác thải có loại vô hại nhưng cũng có những loại rác có chứa các yếu tố nguy hại có thể hủy hoại môi trường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Do đó, đối với những loại rác thải nguy hại môi trường chúng ta cần có phương án quản lý và xử lý an toàn, hiệu quả để giảm thiểu những tác động tiêu cực của loại rác thải này.

Rác thải phát sinh trong hoạt động sản xuất công nghiệp rất đa dạng với mức độ nguy hiểm khác nhau. Đặc biệt, trong thời đại công nghiệp hóa thì lượng rác thải cũng ngày càng gia tăng về số lượng, trong đó đáng nói nhất là sự phát sinh của rác thải nguy hại môi trường.

Trước tiên, cần phải xác định rác thải nguy hại môi trường là chất thải có chứa hàm lượng chất độc vượt quá ngưỡng cho phép hoặc bản thân nó có đặc tính gây hại như gây ăn mòn, cháy nổ, gây phản ứng, lây nhiễm… Và việc xử lý loại rác thải này cũng rất phức tạp, cần thực hiện bằng phương pháp phù hợp, ưu tiên xử lý an toàn, đảm bảo việc xử lý không phát tán chất độc hại ra môi trường.

Ở nước ta hiện nay, theo quy định, việc xử lý rác thải nguy hại môi trường được thực hiện bởi các đơn vị môi trường có đủ năng lực, được cấp giấy phép hoạt động. Tùy thuộc vào thành phần, đặc tính của từng loại chất thải mà có những phương án xử lý khác nhau, được cơ quan chức năng cho phép.  Hiện, phương pháp để xử lý chất thải phổ biến nhất vẫn là phương pháp tái chế, thiêu đốt, chôn lấp và một số phương pháp khác.

Tuy nhiên, thực tế thì công tác quản lý và xử lý rác thải nguy hại môi trường ở nước ta vẫn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, điều này xuất phát từ ý thức của bản thân mỗi doanh nghiệp cũng như nhiều đơn vị môi trường chưa có đủ năng lực thực hiện. Do đó, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay đối với những chủ nguồn thải vi phạm, tăng cường giám sát việc xử lý rác thải, khuyến khích áp dụng công nghệ xử lý rác thải tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường.