Chất thải đặc trưng phát sinh từ ngành y tế

Quá trình khám chữa bệnh tại các trạm và cơ sở y tế phát sinh ra rất nhiều chất thải nguy hại. Những chất thải đặc trưng phát trong quá trình này cần được quản lí và xử lí nghiêm ngặt nhằm tránh những tác động xấu đến môi trường và sức khoẻ con người.

Thực trạng rác thải y tế

chat-thai-dac-trung-phat-sinh-tu-nganh-y-te

Tại các cơ sở khám chữa bệnh, lượng rác thải phát sinh là cực kì lớn. Trong khi các bệnh viện hay cơ sở lớn đều có khu vực riêng để xử lí rác thải, các cơ sở nhỏ hơn hay các trạm y tế xã lại trộn lẫn rác y tế và rác sinh hoạt. Việc làm này không chỉ sai quy cách xử lí theo quy định mà còn mang lại nhiều mối nguy hại cho sức khoẻ và môi trường. Những loại rác thải y tế thường khó xử lí, nhiều loại còn mang mầm bệnh, dễ lây lan cần được xử lí theo quy trình riêng biệt. Không chỉ vậy, nhiều loại rác y tế lâu ngày không được xử lí sẽ mang mầm độc và những chất lây nhiễm rất nguy hiểm.

Những loại rác thải đặc trưng từ ngành y tế

chat-thai-dac-trung-phat-sinh-tu-nganh-y-te

Thông thường, chất thải y tế được chia làm hai loại chính.

Chất thải y tế lây nhiễm:

  • Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: kim tiêm, kim châm cứu, lưỡi dao mổ, đinh, cưa dùng trong phẫu thuật và các vật sắc nhọn khác có thể tạo vết cắt, xuyên thủng trên cơ thể.
  • Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: bông gòn, bông băng, các loại chất thải thấm dính máu, dịch từ quá trình khám chữa bệnh, các chất thải từ buồng bệnh.
  • Chất thải giải phẫu: cơ, mô thải bỏ hoặc xác động vật thí nghiệm.

Chất thải y tế không lây nhiễm

  • Dược phẩm và các loại hoá chất thí nghiệm có chứa những chất nguy hại
  • Các thiết bị y tế bể, vỡ có chứa thuỷ ngân và các loại kim loại nặng

Ngành khám chữa bệnh luôn phát sinh ra những loại chất thải đặc trưng chứa các chất nguy hại gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khoẻ nếu không được xử lí đúng cách. Vì vậy, việc xử lí rác thải y tế theo đúng quy trình là trách nhiệm của mọi cơ sở khám chữa bệnh.