research paper in custom paper writing service

Hướng dẫn đăng kí chủ nguồn thải cho doanh nghiệp

Đăng kí chủ nguồn thải là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại (CTNH). Vì vậy, việc tìm hiểu và nắm rõ thủ tục đăng kí sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các yêu cầu về môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường.

Chất thải nguy hại là gì?

dang-ki-chu-nguon-thai-cho-doanh-nghiep

Tùy thuộc vào trình độ phát triển khoa học kĩ thuật, mỗi nước trên thế giới lại có những quy định và định nghĩa khác nhau về CTNH. Riêng tại Việt Nam, các chất được xem là nguy hại khi chúng chứa những chất hoặc hợp chất có đặc tính gây nguy hại một cách trực tiếp ( dễ gây cháy nổ, gây ngộ độc, dễ ăn mòn hoặc có thể lây nhiễm, …); hoặc khi kết hợp với những chất khác có thể gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Đối tượng cần đăng kí chủ nguồn thải

dang-ki-chu-nguon-thai-cho-doanh-nghiep

Theo thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tất cả các doanh nghiệp khi tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại, quản lí chất thải nguy hại đều phải thực hiện đăng kí chủ nguồn thải. Các cơ sở hoạt động liên quan đến chất thải như dầu nhớt, mực in, hóa chất, …

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm điều 2 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT để nắm rõ những đối tượng cần phải đăng kí theo quy định.

Hồ sơ đăng kí

dang-ki-chu-nguon-thai-cho-doanh-nghiep

Khi tiến hành đăng kí sổ chủ nguồn thải, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Đơn đăng kí theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • 1 bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan.
  • Bản sao quyết định duyệt đề án bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp sổ

dang-ki-chu-nguon-thai-cho-doanh-nghiep

Các cá nhân , tổ chức có nhu cầu đăng kí chủ nguồn thải sẽ nộp lại hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với những đơn vị có công trình tự xử lí CTNH sẽ được đề xuất kiểm tra lại cơ sở.

Doanh nghiệp sẽ được cấp lại sổ chủ nguồn thải khi có một trong những thay đổi sau: đổi tên chủ nguồn thải, thay đổi địa chỉ hoặc số lượng cơ sở phát sinh CTHN, thay đổi phương án tái sử dụng, tái chế hoặc xử lí và thu hồi năng lượng từ CTNH.

Khi tồ chức chấm dứt hoạt động, cần phải lập văn bản và nộp lại sổ chủ đăng kí chủ nguồn thải cho chi cục Bảo vệ Môi trường.

 

 

Bài Viết Liên Quan

Xử lý thu gom bùn thải nguy hại

Xử lý hút bùn an toàn và hiệu quả

Xử lý rác thải bao nilon

Giá thu gom bùn thải

Xử lý bùn nước thải

Giải pháp xử lý rác thải phát điện

Giá vận chuyển xử lý chất thải ở đâu tốt nhất?

Công ty xử lý rác thải công nghiệp ngành sản xuất da nhân tạo

Xử lý rác thải xí nghiệp

Công ty xử lý bùn thải công nghiệp