Hệ thống lò đốt

  • Hệ thống lò đốt gồm 2 lò đốt: công suất: 750kg/giờ và 500kg/giờ.
  • Chức năng: Đốt thiêu hủy các loại chất thải không có khả năng tái sử dụng.
  • Hệ thống lò đốt được thiết kế hiện đại gồm hai cấp.

 

Quy trình hệ thống lò đốt

Quy trình hệ thống lò đốt

Xử lý chất thải rắn công ty môi trường xanh vn

Xử lý chất thải rắn công ty môi trường xanh vn Xử lý chất thải rắn công ty môi trường xanh vn Xử lý chất thải rắn công ty môi trường xanh vn Xử lý chất thải rắn công ty môi trường xanh vn Xử lý chất thải rắn công ty môi trường xanh vn