Hệ thống và quy trình súc rửa thùng phuy

  • Hệ thống súc rửa thùng phuy công suất 200kg/giờ
  • Chức năng của hệ thống được sử dụng để súc rửa thùng phuy các loại .

Hệ thống và quy trình súc rửa thùng phuy