Hệ thống và quy trình xử lý bình ắc quy chì thải

  • Hệ thống xử lý bình ắc quy thải công suất: 500kg/ngày .
  • Chức năng: Xử lý và thu hồi bình ắc quy chì thải .

Hệ thống và quy trình xử lý bình ắc quy chì thải