Hệ thống và quy trình xử lý bình ắc quy chì thải

  • Hệ thống xử lý bình ắc quy thải công suất: 500kg/ngày .
  • Chức năng: Xử lý và thu hồi bình ắc quy chì thải .

Hệ thống và quy trình xử lý bình ắc quy chì thải

Bài Viết Liên Quan

Hệ thống xử lý kim loại, nhựa nhiễm các TPNH

Hệ thống và quy trình xử lý dung môi

Hệ thống và quy trình xử lý nhớt thải

Hệ thống và quy trình súc rửa thùng phuy

Hệ thống xử lý linh kiện thiết bị điện tử

Quy trình xử lý bóng đèn huỳnh quang

Phương tiện vận chuyển chất thải

Thiết bị lưu trữ và kho lưu chứa

Hệ thống xử lý chất rắn công suất 20.000 kg /ngày

Hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày