Hệ thống và quy trình xử lý dung môi

  • Hệ thống xử lý dung môi công suất 50lít/giờ.
  • Chức năng: thu hồi IPA, thinner và một số dung môi tẩy rửa khác.

Hệ thống và quy trình xử lý dung môi