research paper in custom paper writing service

Kiến Thức Doanh Nghiệp

>
  • Chất thải nguy hại là gì? Vào những thập niên 70, thuật ngữ chất thải nguy hại đã dần xuất hiện. Sau một thời gian nghiên cứu, tuỳ theo tình hình phát triển xã hội cũng như quan điểm riêng của mỗi nước mà có nhiều cách định nghĩa khác nhau về thuật ngữ chất […]

  • Thủ tục môi trường là một trong những yếu tố căn bản cần thiết nhất đối với một doanh nghiệp dù mới được thành lập hay đã đi vào hoạt động. Theo thông tư Luật Bảo vệ Môi trường 2014 ra đời kèm theo hàng loạt các Nghị định và Thông tư liên quan đến […]

  • CHẤT THẢI NGUY HẠI ( CTNH ) là chất thải chứa nhiều yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, dễ gây ngộ độc và đặc tính nguy hại khác, hoặc tương tác với chất khác gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người. […]

  • Đăng kí chủ nguồn thải là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại (CTNH). Vì vậy, việc tìm hiểu và nắm rõ thủ tục đăng kí sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các yêu cầu về môi trường theo […]

  • Thủ tục môi trường là một trong những yếu tố căn bản cần thiết nhất đối với một doanh nghiệp dù mới được thành lập hay đã đi vào hoạt động. Để tuân thủ đúng những quy định của pháp luật về thủ tục môi trường, các cá nhân, tổ chức cần nắm bắt và cập […]

1 8 9 10