Một số nguyên nhân gây ô nhiễm không khí

Hiện này, đất nước đang ngày càng phát triển. Song bên cạnh đó là một môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng, bầu không khí ô nhiễm đang được coi là vấn nạn nghiêm trọng nhất hiện nay. Nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm không khí này chủ yếu là do hoạt động của con người gây ra, ngoài ra còn do một số hoạt động tự nhiên khác có tác động tiêu cực tới môi trường.

Nguyên nhân ô nhiễm không khí do yếu tố tự nhiên

mot-nguyen-nhan-gay-o-nhiem-khong-khi

Một trong những nguyên dân gây ô nhiễm không khí là do các hiện tượng tự nhiên gây ra: núi lửa, cháy rừng, bão bụi, hay quá trình phân huỷ, thối rữa xác động – thực vật tự nhiên… Đây được coi là nguyên nhân khách quan dẫn đến ô nhiễm không khí nên rất khó dự báo và ngăn chặn.

Nguyên nhân do yếu tố con người

mot-nguyen-nhan-gay-o-nhiem-khong-khi

Chất thải từ ngành công nghiệp được coi là nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất do con người gây ra. Quá trình đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, khí đốt tạo ra các chất khí độc hại (CO2, CO, SO2, NOx, các chất hữu cơ chưa cháy hết: muội than, bụi) gây nên sự ô nhiễm này.

Hoạt động đun nấu sử dụng nhiên liệu tạo ra các khí độc hại gây ô nhiễm không khí cục bộ trong hộ gia đình và các hộ xung quanh.