Những chất thải nguy hại từ ngành sản xuất sơn

Thực tế cho thấy, bất cứ ngành công nghiệp nào trong quá trình sản xuất đều phát sinh ra những chất thải nguy hại. Nhóm chất thải này ngày càng có xu hướng khó quản lí và xử lí. Trong đó, chất thải nguy hại từ ngành sản xuất sơn nước cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra nguồn thải nhiều hiểm hoạ này.

Sơn nước là gì?

nhung-chat-thai-nguy-hai-tu-nganh-san-xuat-son

Sơn nước là một hỗn hợp đồng nhất được cấu tạo từ chất tạo màng (chất kết dính), bột độn, bột màu, dung môi và một số chất phụ gia khác. Tuỳ theo từng loại sản phẩm mà người ta thêm những chất phụ gia khác nhau sao cho phù hợp.

nhung-chat-thai-nguy-hai-tu-nganh-san-xuat-son

Chất thải nguy hại từ ngành sản xuất sơn

nhung-chat-thai-nguy-hai-tu-nganh-san-xuat-son

Khí thải

Cũng như những ngành công nghiệp khác, quá trình sản xuất sơn nước cũng phát sinh ra nhiều khí thải độc hại ra môi trường. Khí thải từ ngành này phần lớn là bụi bột màu có chứa kim loại nặng hoặc khí thải chứa dung môi hữu cơ bay hơi VOC từ các công đoạn ủ, nghiền, pha sơn.

Nước thải

Khi sản xuất sơn nước, người ta sử dụng rất nhiều loại hoá chất và phát sinh ra nguồn nước thải với nhiểu hợp chất khó xử lí như chất tạo màng, dung môi, bột màu, các phụ gia biến tính và hóa dẻo. Các hợp chất này có khả năng gây ô nhiễm cao, tính chất hoạt động hoá học khác biệt, khiến quy trình xử lí trở nên phức tạp hơn.

Chất thải rắn

Loại chất thải này xuất hiện ít hơn trong ngành công nghiệp sơn nước, bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại. Những chất thải rắn thường thấy là bao bì dính hóa chất, sơn, dung môi, giẻ lau dính sơn, dung môi, bụi từ hệ thống xử lý bụi chứa kim loại nặng, bùn từ hệ thống xử lý nước thải, …

Vì những mối hiểm hoạ tiềm tàng, chất thải nguy hại từ ngành sản xuất sơn cần được xử lí kĩ lưỡng trước khi phát tán ra môi trường nhằm bảo vệ hệ sinh thái cũng như sức khoẻ con người.