Phân loại chất thải nguy hại

Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá càng nhanh thì các loại chất thải nguy hại càng trở nên phổ biến và phát tán rộng rãi ra môi trường. Việc phân loại chất thải nguy hại giúp mỗi cá nhân có thêm thông tin để có hướng xử lí và phòng tránh những hiểm hoạ tiềm ẩn từ nhóm nguồn thải này.

Chất thải nguy hại

phan-loai-chat-thai-nguy-hai

Ở từng nền văn hoá khác nhau lại có một cách định nghĩa riêng về chất thải nguy hại. Tuy nhiên, chung quy lại, chất thải nguy hại bao gồm những chất thải chứa chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp ( dễ cháy nổ, ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, và các đặc tính nguy hại khác), hoặc khi kết hợp, tương tác với những hợp chất khác gây nguy hại cho môi trường lẫn sức khoẻ con người.

Phân loại chất thải nguy hại

phan-loai-chat-thai-nguy-hai

Đa số các hoạt động sàn xuất công nghiệp đều phát sinh ra những chất thải nguy hại. Dựa vào đặc tính của chúng mà người ta có thể phân chia nhóm chất thải này thành nhiều nhóm nhỏ hơn.

1. Tính cháy

 • Là chất lỏng hay dung dịch chứa lượng alcohol < 24%
 • Chất thải lỏng ( hoặc không là chất lỏng) có tính dễ cháy khi ma sát, hấp phụ chất lỏng hoặc tự biến đổi hoá học.
 • Là khí nén
 • Là chất oxy hóa

2. Tính ăn mòn

 • Là chất lỏng có PH <= 2 hay >= 12.5
 • Là chất lỏng có tốc độ ăn mòn thép lớn hơn 6.35 mm (0.25 inch) một năm ở nhiệt độ thí nghiệm là 550C (1300F).

3. Tính phản ứng

 • Thường không ổn định
 • Phản ứng mãnh liệt với nước và có khả năng nổ khi tiếp xúc với nước
 • Khi trộn với nước chất thải sinh ra khí độc, bay hơi hoặc khói với lượng có thể nguy hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường.
 • Là chất thải chứa cyanide hay sulfide ở điều kiện pH giữa 2 và 11.5 có thể tạo ra khí độc, hơi hoặc khói với lượng có thể nguy hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường.
 • Chất thải có thể nổ hoặc phản ứng gây nổ nếu tiếp xúc với nguồn kích nổ mạnh hoặc nếu được gia nhiệt trong thùng kín.
 • Chất thải có thể dễ dàng nổ hoặc phân hủy nổ, hay phản ứng ở nhiệt độ và áp suất chuẩn.
 • Chất nổ bị cấm theo định luật.

4. Đặc tính độc: chứa nồng độ chất độc vượt quá mức quy định dựa trên bảng “Nồng độ tối đa của chất ô nhiễm với đặc tính độc theo RCRA (Mỹ)”.

Việc phân loại chất thải nguy hại giúp đơn giản hoá quá trình xử lí chất nguy hại. Từ đó việc quản lí nguồn thải này và bảo vệ môi trường cũng trở nên đơn giản, hiệu quả hơn.