research paper in custom paper writing service

Phân loại rác thải y tế

Rác thải y tế là một trong những nguồn thải nguy hại, tạo ra nhiều mối đe doạ cho sức khoẻ và môi trường sống. Tại các bệnh viện, cơ sở sản xuất hằng ngày vẫn phát sinh ra một lượng lớn rác y tế khiến việc thu gom và xử lí trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Vì vậy, việc phân loại rác thải y tế trước khi đem đi xử lí là điều cần thiết đối với bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào.

Định nghĩa rác thải y tế

phan-loai-rac-thai-y-te-2

Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT – quy định về quản lí chất thải y tế. Theo đó, rác thải y tế là nguồn thải phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế bao gồm rác thải y tế nguy hại, chất thải y tế thông thường và nước thải y tế. Các chất thải y tế mang nhiều nguy cơ gây bệnh và ô nhiễm môi trường, vì vậy cần được xử lí thật kĩ lưỡng và chặt chẽ.

Phân loại rác thải y tế

phan-loai-rac-thai-y-te-2

Rác thải y tế được phân loại làm 3 nhóm chính:

1. Chất thải y tế thông thường: nhóm này bao gồm những chất thải phát sinh hằng ngày trong quá trình khám chữa bệnh, không được quy định trong danh mục chất thải y tế. Các chất thải này chưa có yếu tố nguy hại hoặc vẫn còn dưới ngưỡng chất thải nguy hại.

    2. Chất thải y tế nguy hại: có chứa những yếu tố nguy hại, có tính lây nhiễm hoặc vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Nhóm này được chia làm những loại sau:

  • Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: các vật sắc nhọn gây ra vết cắt hoặc xuyên thủng như kim tiêm, kim châm cứu, dao mổ, đinh, cưa và các vật dụng phẫu thuật khác.
  • Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: chất thải thấm, dính máu hoặc phát sinh từ buồng cách li bệnh nhân.
  • Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm phát sinh từ các phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III trở lên theo quy định tại Nghị định số 92/2010/NĐ-CP
  • Chất thải giải phẫu: gồm mô, xác động vật thí nghiệm, các chất thải bỏ từ cơ thể người.

   3. Nước thải y tế: Nguồn nước thải ra từ quá trình khám chữa bệnh, nước rửa, tẩy trùng các thiết bị, dụng cụ y tế.

Với nhiều nguy cơ gây hại tiềm ẩn, việc quản lí và phân loại rác thải y tế là hết sức cần thiết, hỗ trợ việc xử lí các chất thải nguy hại phát sinh từ công tác khám chữa bệnh, bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường sống.

 

Bài Viết Liên Quan

Xử lý thu gom bùn thải nguy hại

Xử lý hút bùn an toàn và hiệu quả

Xử lý rác thải bao nilon

Giá thu gom bùn thải

Xử lý bùn nước thải

Giải pháp xử lý rác thải phát điện

Giá vận chuyển xử lý chất thải ở đâu tốt nhất?

Công ty xử lý rác thải công nghiệp ngành sản xuất da nhân tạo

Xử lý rác thải xí nghiệp

Công ty xử lý bùn thải công nghiệp