research paper in custom paper writing service

Phương tiện vận chuyển chất thải

Nhóm xe tải thùng hở

  • Xe tải 17.9 tấn 70C – 025.41
  • Xe tải 13.5 tấn 70C – 027.41
  • Xe tải 5,5 tấn 54N-8595
  • Xe tải 2.350 kg 70C – 028.16

 

Nhóm xe ben

  • Xe ben 13,8 tấn 70C-006.10

 

Nhóm xe cẩu có thùng

  • Xe tải 3.64 tấn 51C – 165.48

Xe 57H và xe 11 tấn  Xe 51C va xe 10 tấn Xe 51C và xe 24 tấn Xe 54U Xe 70C Xe nâng xe thùng

Bài Viết Liên Quan

Hệ thống và quy trình xử lý bình ắc quy chì thải

Hệ thống xử lý kim loại, nhựa nhiễm các TPNH

Hệ thống và quy trình xử lý dung môi

Hệ thống và quy trình xử lý nhớt thải

Hệ thống và quy trình súc rửa thùng phuy

Hệ thống xử lý linh kiện thiết bị điện tử

Quy trình xử lý bóng đèn huỳnh quang

Thiết bị lưu trữ và kho lưu chứa

Hệ thống xử lý chất rắn công suất 20.000 kg /ngày

Hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày