Phương tiện vận chuyển chất thải

Nhóm xe tải thùng hở

  • Xe tải 17.9 tấn 70C – 025.41
  • Xe tải 13.5 tấn 70C – 027.41
  • Xe tải 5,5 tấn 54N-8595
  • Xe tải 2.350 kg 70C – 028.16

 

Nhóm xe ben

  • Xe ben 13,8 tấn 70C-006.10

 

Nhóm xe cẩu có thùng

  • Xe tải 3.64 tấn 51C – 165.48

Xe 57H và xe 11 tấn  Xe 51C va xe 10 tấn Xe 51C và xe 24 tấn Xe 54U Xe 70C Xe nâng xe thùng