QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

CHẤT THẢI NGUY HẠI ( CTNH ) là chất thải chứa nhiều yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, dễ gây ngộ độc và đặc tính nguy hại khác, hoặc tương tác với chất khác gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người. Và những chất này yêu cầu các kỹ thuật xử lý đặc biệt để loại bỏ hoặc giảm đặc tính nguy hại của nó. Theo thông tư về quản lý CTNH của Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường phải có bộ phận chuyên môn hoặc bộ phận nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường phải báo cáo quản lý chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH. Về việc báo cáo này gồm các quy trình sau:

Chuyển giao chất thải nguy hại

quy-trinh-quan-ly-chat-thai-nguy-hai

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải:

-Có trách nhiệm chuyển giao CTNH cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép hành nghề quản lý CTNH phù hợp.

==> Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 90, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định về lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép xử lý CTNH, cụ thể như sau:
1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải lập hồ sơ về CTNH và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.
2. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và có giấy phép mới được xử lý CTNH.

==> Quy định tại khoản 1, Điều 91, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định về phân loại, thu gom, lưu giữ trước khi xử lý chất thải nguy hại:
“Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải tổ chức phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại không có khả năng xử lý chất thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phải chuyển giao cho cơ sở có giấy phép xử lý chất thải nguy hại”.

-Có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc chuyển giao xử lý CTNH, thực hiện đúng quy trình kê khai và sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH theo quy định tại phụ lục 3 TT 36/2015/TT-BTNMT.

Lập chứng từ chất thải nguy hại

quy-trinh-quan-ly-chat-thai-nguy-hai

Chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) là bảng kê được phát hành theo biểu mẫu thống nhất trên toàn quốc để cung cấp cho các chủ nguồn thải CTNH thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng theo dõi, kiểm soát CTNH từ khi phát sinh cho đến khi được xử lý, tiêu huỷ an toàn về môi trường.

Một bộ Chứng từ CTNH gồm 9 liên (được in sẵn để kê khai bằng tay hoặc kê khai trực tiếp trong máy tính trước khi in ra) cùng nội dung. Trong đó phải chú ý các nội dung sau:

Phần xác nhận của chủ nguồn thải phải có chữ ký và con dấu của đại diện doanh nghiệp.

Tại thời điểm chuyển giao chất thải, chủ nguồn thải giữ liên số 1.

Sau khi xử lý, chủ xử lý CTNH có trách nhiệm xác nhận chứng từ liên 4,5 và trả cho chủ nguồn thải.

Liên 4 chứng từ CTNH:  Lưu tại chủ nguồn thải với thời hạn 5 năm (chủ xử lý CTNH gửi lại sau khi đã hoàn thành việc xử lý CTNH).

Liên 5 chứng từ CTNH:  Chủ nguồn thải gửi CQQLCNT nơi cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải (tập hợp gửi đồng thời kèm theo Báo cáo QLCTNH định kỳ theo quy định tại Phụ lục 4 (A)).

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

quy-trinh-quan-ly-chat-thai-nguy-hai

Theo quy định tại điều 7 khoản 6 điểm a của TT 36/2015/TT-BTNMT

Chủ nguồn thải CTNH lập và nộp các báo cáo theo quy định sau:

==> Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư này và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 Thông tư này, chủ nguồn thải CTNH chỉ báo cáo một lần trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động;

==> Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài Viết Liên Quan

Xu-ly-thu-gom-bun-thai-nguy-hai

Xử lý thu gom bùn thải nguy hại

Bùn thải nguy hại nếu không được thu gom, xử lý mà thải bỏ trực tiếp ra môi trường sẽ là nguyên nhân chính gây nên tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, nguy hiểm hơn nó sẽ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con người. Chính vì thế xử lý thu gom bùn thải […]

xu-ly-hut-bun

Xử lý hút bùn an toàn và hiệu quả

Trong khi xử lý nước thải luôn phát sinh ra một lượng bùn, bùn này tuyệt đối không được thải bỏ ra môi trường mà cần phải trải qua 1 quá trình xử lý nữa để có thể loại bỏ những thành phần độc hại. Với nhiều kinh nghiệm trong nghề, công ty Môi trường […]

xu-ly-rac-thai-bao-nilon

Xử lý rác thải bao nilon

Nhờ tính tiện lợi, gọn nhẹ, giá thành rẻ mà bao nilon được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hằng ngày. Thế nhưng điều này cũng để lại một hậu quả vô cùng nghiêm trọng đó là rác thải nilon phát sinh ngày càng nhiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho môi […]

gia-thu-gom-bun-thai

Giá thu gom bùn thải

Bùn thải đã và đang trở thành mối đe dọa lớn đối với môi trường cũng như sức khỏe con người. Chính vì thế, thu gom và xử lý bùn thải là yêu cầu quan trọng mà bất kỳ mỗi doanh nghiệp nào cũng cần phải nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định. Công […]

xu-ly-bun-nuoc-thai

Xử lý bùn nước thải

Trong quá trình xử lý nước thải thì sự phát sinh của bùn là điều khó tránh khỏi. So với việc xử lý nước thải thì xử lý bùn nước thải phức tạp hơn nhiều, do đó, việc cần thiết lúc này là cần tìm một giải pháp để xử lý lượng bùn này hiệu […]

xu-ly-rac-thai-phat-dien

Giải pháp xử lý rác thải phát điện

Rác thải là một trong những vấn đề nhức nhối ở nước ta trong suốt nhiều năm qua. Khi rác thải không ngừng tăng lên mỗi ngày thì các phương pháp xử lý cũng cần phải đổi mới để phù hợp với tình hình và xử lý rác thải phát điện là một trong những  […]

gia-van-chuyen-xu-ly-chat-thai

Giá vận chuyển xử lý chất thải ở đâu tốt nhất?

Mỗi ngày, tại các khu công nghiệp có một lượng chất thải khổng lồ được phát sinh. Để xử lý lượng chất thải này thì doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ cần hợp tác với đơn vị môi trường. Chính vì thế giá vận chuyển xử lý chất thải là một trong những […]

xu-ly-rac-thai-cong-nghiep

Công ty xử lý rác thải công nghiệp ngành sản xuất da nhân tạo

Ngành sản xuất da nhân tạo hiện nay đang có rất nhiều cơ hội để phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này cũng đặt ra một thách thức lớn đó là vấn đề rác thải. Vậy làm thế nào để xử lý rác thải công nghiệp […]

xu-ly-rac-thai-xi-nghiep

Xử lý rác thải xí nghiệp

Xí nghiệp sản xuất là nơi phát sinh một lượng lớn rác thải mỗi ngày. Nơi nào tập trung càng nhiều công ty, xí nghiệp thì nơi đó càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường. Do đó, xử lý rác thải xí nghiệp là yêu cầu quan trọng mà bất kỳ ai […]

bun-thai-cong-nghiep

Công ty xử lý bùn thải công nghiệp

Bùn thải công nghiệp là mối đe dọa lớn đối với môi trường và sức khỏe con người nếu không được thu gom và xử lý đúng cách. Do đó, xử lý bùn thải là việc làm cần thiết mà bất cứ chủ nguồn thải nào cũng cần phải nghiêm túc thực hiện. Để làm […]