Quy trình xử lý bóng đèn huỳnh quang

  • Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang với công suất 500 bóng/giờ
  • Chức năng: Xử lý các loại bóng đèn huỳnh quang trong môi trường kín.
  • Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang được thiết kế với tổ hợp của 4 cụm máy (máy nghiền, hệ thống hút chân không, hệ thống lọc bụi, hệ thống hấp phụ hơi thủy ngân).

quy trình xử lý bóng đèn huỳnh quang