research paper in custom paper writing service

Quy trình xử lý bóng đèn huỳnh quang

  • Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang với công suất 500 bóng/giờ
  • Chức năng: Xử lý các loại bóng đèn huỳnh quang trong môi trường kín.
  • Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang được thiết kế với tổ hợp của 4 cụm máy (máy nghiền, hệ thống hút chân không, hệ thống lọc bụi, hệ thống hấp phụ hơi thủy ngân).

quy trình xử lý bóng đèn huỳnh quang

Bài Viết Liên Quan

Hệ thống và quy trình xử lý bình ắc quy chì thải

Hệ thống xử lý kim loại, nhựa nhiễm các TPNH

Hệ thống và quy trình xử lý dung môi

Hệ thống và quy trình xử lý nhớt thải

Hệ thống và quy trình súc rửa thùng phuy

Hệ thống xử lý linh kiện thiết bị điện tử

Phương tiện vận chuyển chất thải

Thiết bị lưu trữ và kho lưu chứa

Hệ thống xử lý chất rắn công suất 20.000 kg /ngày

Hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày