Thiết bị lưu trữ và kho lưu chứa

Thiết bị lưu trữ và kho lưu chứa Thiết bị lưu trữ và kho lưu chứa Thiết bị lưu trữ và kho lưu chứa

Bài Viết Liên Quan

Xử lý bình ác quy

Hệ thống và quy trình xử lý bình ắc quy chì thải

Hệ thống xử lý bình ắc quy thải công suất: 500kg/ngày . Chức năng: Xử lý và thu hồi bình ắc quy chì thải .

Xử lý kim loại nhựa nhiễm dầu

Hệ thống xử lý kim loại, nhựa nhiễm các TPNH

Hệ thống xử lý kim loại, nhựa nhiễm các thành phần nguy hại công suất 20 tấn/ngày . Chức năng: Xử lý và thu hồi kim loại, nhựa nhiễm các thành phần nguy hại .

xử lý dung môi

Hệ thống và quy trình xử lý dung môi

Hệ thống xử lý dung môi công suất 50lít/giờ. Chức năng: thu hồi IPA, thinner và một số dung môi tẩy rửa khác.

hệ thống xử lý nước thải | xu ly nuoc thai

Hệ thống và quy trình xử lý nhớt thải

Hệ thống xử lý nhớt thải công suất 250 lít/giờ . Chức năng: xử lý nhớt thải thành nhiên liệu đốt .

Súc rửa thùng phuy

Hệ thống và quy trình súc rửa thùng phuy

Hệ thống súc rửa thùng phuy công suất 200kg/giờ Chức năng của hệ thống được sử dụng để súc rửa thùng phuy các loại .

Xử lý linh kiện điện tử

Hệ thống xử lý linh kiện thiết bị điện tử

Hệ thống xử lý linh kiện thiết bị điện tử Công suất: 2000 kg/ngày Chức năng: Xử lý các linh kiện, thiết bị điện tử

Xử lý bóng đèn huỳnh quang

Quy trình xử lý bóng đèn huỳnh quang

Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang với công suất 500 bóng/giờ Chức năng: Xử lý các loại bóng đèn huỳnh quang trong môi trường kín. Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang được thiết kế với tổ hợp của 4 cụm máy (máy nghiền, hệ thống hút chân không, hệ thống lọc […]

Phương tiện vận chuyển chất thải

Phương tiện vận chuyển chất thải

Nhóm xe tải thùng hở Xe tải 17.9 tấn 70C – 025.41 Xe tải 13.5 tấn 70C – 027.41 Xe tải 5,5 tấn 54N-8595 Xe tải 2.350 kg 70C – 028.16   Nhóm xe ben Xe ben 13,8 tấn 70C-006.10   Nhóm xe cẩu có thùng Xe tải 3.64 tấn 51C – 165.48   

xử lý chất rắn | xu ly chat ran | cong ty moi truong xanh vn

Hệ thống xử lý chất rắn công suất 20.000 kg /ngày

Hệ thống đóng rắn, công suất 20.000 kg 1 ngày. Đóng rắn chất thải để tái chế bảo vệ môi trường.

hệ thống xử lý nước thải | xu ly nuoc thai

Hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải có công suất 60 – 90m3/ngày .Chức năng xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động xử lý, tái chế chất thải trong Công Ty hoặc thu gom từ bên ngoài